گیافسفیت کلسیم و پتاسیم K + Ca-سبزی و صیفی-درختان میوه-خیار گلخانه­ای-گوجه فرنگی گلخانه­ای-پسته-مرکبات

0تومان

گیافسفیت کلسیم و پتاسیم K + Ca-سبزی و صیفی-درختان میوه-خیار گلخانه­ای-گوجه فرنگی گلخانه­ای-پسته-مرکبات

گیافسفیت کلسیم و پتاسیم K + Ca-سبزی و صیفی-درختان میوه-خیار گلخانه­ای-گوجه فرنگی گلخانه­ای-پسته-مرکبات

مشخصات:

گیافسفیت K + Ca کود مایع افزاینده مقاومت گیاه بر پایه بنیان فسفیت است که با کلسیم غنی شده است. ایت ترکیب با افزایش سنتز فیتوآلکسین در گیاه باعث تخریب متابولیسم پاتوژن­ها می­شود. در ساختار این کود هم بنیان فسفیت و هم بنیان فسفات وجود دارد. نوع فرمولاسیون گیافسفیت K + Ca به شکلی است که یون کلسیم با قرار گرفتن در بنیان فسفیت به سرعت از طریق برگ جذب شده و سریع­تر کمبود کلسیم را جبران می­کند. همچنین نوع فرمولاسیون گیافسفیت K + Ca باعث گردیده است هر دو عنصر پتاسیم و کلسیم در یک کود قرار گیرد و نیاز به ترکیب جداگانه این دو عنصر توسط مصرف کننده نباشد و نیاز گیاه را به راحتی مرتفع سازد. به علاوه این فرمولاسیون می­تواند در شرایط زمستان نیز که اغلب گیاهان گلخانه­ای دچار کمبود کلسیم و پتاسیم می­شوند نیاز گیاه را رفع می­کند.

مزایای استفاده از گیافسفیت:

  • جبران کننده کمبود پتاسیم و کلسیم.
  • افزایش گل دهی و میوه دهی.
  • افزایش قابلیت انبار داری میوه.
  • افزایش کیفیت بافت گیاه.

ترکیبات:

عناصر

فرم قابل جذبمقدار (W/V)

فسفر

P2O5۲۰%
پتاسیمK2O

۵%

کلسیمCa

۵%

 

موارد کاربرد:

محصول

زمان کاربردمحلول پاشی (میلی لیتر در ۱۰۰ لیتر آب)همراه آبیاری (لیتر در هکتار)
سبزی و صیفی۶ تا ۸ برگی، قبل از گل دهی۱۵۰ تا ۳۰۰

۵

درختان میوه

تورم جوانه­ها، ۸۰% گلبرگ­ها ریخته باشد، زمان درشت شدن میوه، آغاز رنگ گیری میوه۱۵۰ تا ۳۰۰۵
خیار گلخانه­ای۶ تا ۸ برگی، قبل از گل دهی، زمان درشت شدن میوه۲۰۰

۴

گوجه فرنگی گلخانه­ای

۶ تا ۸ برگی، قبل از گل دهی، زمان درشت شدن میوه۲۰۰ تا ۳۰۰۵
پستهقبل از گل دهی، بعد از ارزنی شدن، هنگام مغز بستن پسته، آغاز رنگ گیری میوه۲۰۰

۶

مرکبات

قبل از شکوفه دهی، دو هفته پس از ریزش گل، افزایش اندازه میوه، آغاز رنگ گیری میوه۲۰۰

۵

                                                                                          

احتیاطات لازم:

  • در زمان گل دهی روی درختان میوه استفاده نشود.
  • از اختلاط این محصول با کودهای نیتروژن دار که مقدار آمونیوم زیاد دارند و موادی که pH بیشتر از ۸ دارند بپرهیزید. قبل از اختلاط حتماً آزمایش سازگاری انجام شود.

توجه:

  • فروشگاه آند در قبال عواملی که خارج از کنترل شرکت بوده و یا در اثر استفاده نادرست از محصول باشد، مسئولیتی نمی­پذیرد.
  • در مصرف این کود به تنهایی و یا در اختلاط با سایر کودها و سموم، حتماً ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.
  • مقادیر توصیه شده به صورت کلی بوده و توصیه می­شود برای حصول اطمینان با کارشناسان منطقه­ای مامشورت شود.