کود ضدشوری خاک ردوسار

کود ضدشوری خاک ردوسار

0تومان

کود ضدشوری خاک ردوسار

کود ضدشوری خاک ردوسار

 • اطلاعات بیشتر:
عناصر

فولویک اسید, کلسیم

بسته بندی

۱۰ لیتری, ۵ لیتری

شماره ثبت ماده کودی

۳۷۳۱۸

فروشنده

فروشگاه آند

 • تجزیه ضمانت شده (W/V):
فولویک اسیدFulvic Acid12.0%
کلسیم کلاتهCalcuim (CaO) chelated8.0%
ماده آلیOrganic Materials35.0%
 • دستورالعمل مصرف:
آبیاریباغات۱۵ تا ۲۰ لیتر در هکتار۲ تا ۳ نوبت در طول دوره رشد به فاصله یک ماه
زراعت۱۰ تا ۲۰ لیتر در هکتار۲ تا ۳ نوبت از ابتدای فصل کشت به فاصله ۲۰ روز
سبزیجات و محصولات گلخانه ای۱۰ تا ۲۰ لیتر در هکتار۲ تا ۳ نوبت از ابتدای فصل کشت به فاصله یک ماه
 • توضیحات:
 • کاهش دهنده شوری خاک، SAR و ESP
 • آزادسازی یون سدیم و کمک به آبشویی بهتر
 • اصلاح و بهبود ساختمان و دانه بندی خاک
 • بهبود دهنده ریشه زایی و جوانه زنی گیاهان
 • حاوی درصد بالای اسید های آلی و کلسیم
 • حلالیت بالا با دوز مصرف پایین
 • احتیاط و هشدار:
 • مقادیر توصیه شده عمومی است. قبل از مصرف با کارشناس مشورت شود.
 • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.
 • دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
 • دور از تابش مستقیم آفتاب و در شرایط متعارف نگهداری شود.
 • قبل از مصرف دستورالعمل را مطالعه نمایید.