کود-هیومیسول

0تومان
کد محصول: ______-________________

کود-هیومیسول

اطلاعات بیشتر:

عناصر فولویک اسید, هیومیک اسید
بسته بندی ۲۰ لیتری, ۵ لیتری
شماره ثبت ماده کودی بنا به برند
فروشنده فروشگاه آند

تجزیه ضمانت شده (W/V):

هیومیک اسید Humic Acid 8.0%
فولویک اسید Fulvic Acid 4.0%

 

دستورالعمل مصرف:

آبیاری باغات ۲۰ تا ۳۰ لیتر در هکتار ۲ تا ۳ نوبت از شروع فصل زراعی به فاصله ۱ ماه
زراعت ۲۰ تا ۳۰ لیتر در هکتار ۲ تا ۳ نوبت از شروع فصل کشت به فاصله ۲۰ روز
سبزیجات و محصولات گلخانه ای ۱۰ تا ۲۰ لیتر در هکتار ۲ تا ۳ نوبت از شروع فصل کشت به فاصله ۱ ماه
بذرمال برنج، ذرت، حبوبات ۱ لیتر جهت ۲۰۰ کیلو بذر جهت آغشته کردن بذر و ریشه نشاء قبل از کاشت

توضیحات:

 • افزایش دهنده عملکرد گیاه و کیفیت محصول
 • افزایش دهنده ذخیره مواد آلی خاک
 • موثر در رشد و توسعه ریشه
 • کمک به جذب مواد معدنی توسط گیاهان
 • موثر در حفظ و توسعه میکرو ارگانیزم های خاک
 • کاهش دهنده آثار سوء تنش های محیطی مانند کم آبی، شوری و سرمازدگی
 • موثر در جوانه زنی سریع و ایجاد مقاومت در گیاهان زراعی در صورت استفاده بصورت بذرمال
 • قابل مصرف در سیستم های آبیاری تحت فشار

احتیاط و هشدار:

 • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
 • قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.
 • از اختلاط با ترکیبات اسیدی، سولفات ها و ترکیبات دارای کلسیم بالا خودداری شود.
 • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.
ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) 0 x 0 x 0
وزن 0