کود-هیومیسول

0تومان
کد محصول: ______-________________

کود-هیومیسول

اطلاعات بیشتر:

عناصرفولویک اسید, هیومیک اسید
بسته بندی۲۰ لیتری, ۵ لیتری
شماره ثبت ماده کودیبنا به برند
فروشندهفروشگاه آند

تجزیه ضمانت شده (W/V):

هیومیک اسیدHumic Acid8.0%
فولویک اسیدFulvic Acid4.0%

 

دستورالعمل مصرف:

آبیاریباغات۲۰ تا ۳۰ لیتر در هکتار۲ تا ۳ نوبت از شروع فصل زراعی به فاصله ۱ ماه
زراعت۲۰ تا ۳۰ لیتر در هکتار۲ تا ۳ نوبت از شروع فصل کشت به فاصله ۲۰ روز
سبزیجات و محصولات گلخانه ای۱۰ تا ۲۰ لیتر در هکتار۲ تا ۳ نوبت از شروع فصل کشت به فاصله ۱ ماه
بذرمالبرنج، ذرت، حبوبات۱ لیتر جهت ۲۰۰ کیلو بذرجهت آغشته کردن بذر و ریشه نشاء قبل از کاشت

توضیحات:

 • افزایش دهنده عملکرد گیاه و کیفیت محصول
 • افزایش دهنده ذخیره مواد آلی خاک
 • موثر در رشد و توسعه ریشه
 • کمک به جذب مواد معدنی توسط گیاهان
 • موثر در حفظ و توسعه میکرو ارگانیزم های خاک
 • کاهش دهنده آثار سوء تنش های محیطی مانند کم آبی، شوری و سرمازدگی
 • موثر در جوانه زنی سریع و ایجاد مقاومت در گیاهان زراعی در صورت استفاده بصورت بذرمال
 • قابل مصرف در سیستم های آبیاری تحت فشار

احتیاط و هشدار:

 • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
 • قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.
 • از اختلاط با ترکیبات اسیدی، سولفات ها و ترکیبات دارای کلسیم بالا خودداری شود.
 • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.
ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) 0 x 0 x 0
وزن 0