کود مایع میکرو ریشه-درختان میوه-زراعت

0تومان

کود مایع میکرو ریشه-درختان میوه-زراعت

کود مایع میکرو ریشه-درختان میوه-زراعت

معرفی:

میکرو ریشه کود مرکب حاوی تمام عناصر غذایی مورد نیاز جهت رشد و افزایش عملکرد گیاهان است. این کود به نحوی فرموله شده است که با رها سازی تدریجی تمامی عناصر را در
زمان مناسب در اختیار گیاه قرار داده و موجب رشد و افزایش عملکرد گیاه خواهد شد.

 

 

 

ترکیبات:

عناصر ماکرو (درصد)

عناصر میکرو (قسمت در میلیون ppm)
Total NNH4NO3UreaP2O5K2OFeMnCuZnB

Mo

۱۵

۳۶۶۵۱۵۱۰۰۰۵۰۰۵۰۰۵۰۰۵۰۰۰

۵۰

 

راهنمای کاربرد:

محصول

زمان کاربردمقدار کاربرد
درختان میوهدر فصل زمستان یا اوایل بهار همراه کود دامی به صورت چالکود در محدوده ریشه درختان مصرف شود.

۱۵۰ تا ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار

زراعت

همراه کودهایدامی

۱۵۰ تا ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار

 

توجه:

  • فروشگاه آند در قبال عواملی که خارج از کنترل شرکت بوده و یا در اثر استفاده نادرست از محصول باشد، مسئولیتی نمی­پذیرد.
  • در مصرف این کود به تنهایی و یا در اختلاط با سایر کودها و سموم، حتماً ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.
  • مقادیر توصیه شده به صورت کلی بوده و توصیه می­شود برای حصول اطمینان با کارشناسان منطقه­ای ما مشورت شود.
ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) 0 x 0 x 0
وزن 0 Kilogram