کود مایع قطره طلا-درختان میوه -ذرت، سویا، آفتابگردان-پنبه-گندم و جو-سبزیجات، گوجه فرنگی، فلفل-یونجه، بقولات-صیفی جاتگلخانه­ای-برنج-گیاهان زینتی و چمن-سیستم آبیاری قطره­ای برای باغات

0تومان

کود مایع قطره طلا-درختان میوه -ذرت، سویا، آفتابگردان-پنبه-گندم و جو-سبزیجات، گوجه فرنگی، فلفل-یونجه، بقولات-صیفی جاتگلخانه­ای-برنج-گیاهان زینتی و چمن-سیستم آبیاری قطره­ای برای باغات

کود مایع قطره طلا-درختان میوه -ذرت، سویا، آفتابگردان-پنبه-گندم و جو-سبزیجات، گوجه فرنگی، فلفل-یونجه، بقولات-صیفی جاتگلخانه­ای-برنج-گیاهان زینتی و چمن-سیستم آبیاری قطره­ای برای باغات

کود مایع قطره طلا

معرفی:

کود مایع قطره طلا جهت دستیابی به حد اکثر پتانسیل تولید گیاهان زراعی و باغی به نحوی فرموله شده که تمام عناصر مورد نیاز گیاه را تامین نماید. این محصول برای انواع درختان
میوه، کلیه گیاهان زراعی، سبزی و صیفی جات، گل و گیاهان زینتی و محصولات گلخانه­ای قابل استفاده است. استفاده از این کود در مورد درختان مثمر و گیاهان زراعی ضمن تقویت کلی گیاه، موجب حفظ گل­ها و جلوگیری از ریزش آن­ها و نیز افزایش میزان تلقیح گل­ها و در نهایت بهبود کیفیت و کمیت محصولات را فراهم می­کند.

 

 

 

مزایای استفاده از کود مایع قطره طلا:

  • تقویت گل دهی گیاه.
  • جلوگیری از ریزش گل.
  • افزایش کمیت و کیفیت محصول.

 

ترکیبات:

عناصر ماکرو (درصد)

عناصر میکرو (قسمت در میلیون ppm)
Total N NH4 NO3 Urea P2O5 K2O Fe Mn Cu

Zn

۹

۲٫۵ ۳٫۳ ۴٫۲ ۷ ۷ ۱۰۰۰ ۵۰۰ ۵۰۰

۵۰۰

 

موارد کاربرد:

محصول

زمان کاربرد محلول پاشی همراه آبیاری
درختان میوه ابتدای فصل رشد، پس از گل دهی، ابتدای تشکیل میوه، ۱۵ روز پس از محله آخر ۵ تا ۷ در هزار

۸ تا ۱۰ لیتر در هکتار

ذرت، سویا، آفتابگردان

۴ تا ۶ برگی، قبل از گل دهی و به فاصله ۲۰ روز بعد از مرحله قبلی ۷ تا ۹ در هزار ۱۰ تا ۱۲ لیتر در هکتار
پنبه ۴ تا ۶ برگی، ۲۵ روز پس از مرحله اول، بعد از ریزش گل­ها و تشکیل غوزه­ها

۶ تا ۸ لیتر در هکتار

گندم و جو

پنجه زدن، ساقه رفتن، خوشه دهی ۳ تا ۴ در هزار ۶ تا ۸ لیتر در هکتار
سبزیجات، گوجه فرنگی، فلفل هر ۱۵ روز یک بار، ۳ هفته بعد از نشا کاری در ادامه مرحله بعدی ۱۵ روز بعد انجان می­گیرد. ۳ تا ۴ در هزار

۶ لیتر در هکتار

یونجه، بقولات

از زمان ۴ برگی هر ۲۰ روز یک بار ۴ تا ۷ در هزار ۸ تا ۱۰ لیتر در هکتار
صیفی جاتگلخانه­ای هر ۱۵ روز یک بار تا پایان دوره، همراه آب سیستم آبیاری قطره­ای در هر دوره آبیاری. ۵ در هزار (قطره­ای ۴۰ تا ۶۰ پی پی ام)

برنج

یک هفته قبل از انتقال نشا به زمین اصلی، پنجه زنی، پس از گل دهی ۵ تا ۷ در هزار ۶ تا ۸ لیتر در هکتار
گیاهان زینتی و چمن هر ۱۵ روز یک بار و طی یک دوره رشد گیاه ۳ تا ۶ در هزار

سیستم آبیاری قطره­ای برای باغات

در هر دوره آبیاری با توجه به مشخصات آب آبیاری ۴۰ تا ۱۰۰ پی پی ام

 

توجه:

  • فروشگاه آند در قبال عواملی که خارج از کنترل شرکت بوده و یا در اثر استفاده نادرست از محصول باشد، مسئولیتی نمی­پذیرد.
  • در مصرف این کود به تنهایی و یا در اختلاط با سایر کودها و سموم، حتماً ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.
  • مقادیر توصیه شده به صورت کلی بوده و توصیه می­شود برای حصول اطمینان با کارشناسان منطقه­ای ما مشورت شود.
ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) 0 x 0 x 0
وزن 0 Kilogram