کودسوسپانسیون(۱){فسفر-پتاسیم}

0تومان
کد محصول: ___5003____________________________________-_____________

کودسوسپانسیون(۱){فسفر-پتاسیم}

 • اطلاعات بیشتر:
عناصر

فسفر, پتاسیم

بسته بندی

۱۰ لیتری, ۲۰ لیتری

شماره ثبت ماده کودی

بنا به برند

فروشنده

فروشگاه آند

 • تجزیه ضمانت شده (W/V):
پتاسیم محلول در آب Potassium (K2O) soluble 12.0%
فسفر قابل استفاده Phosphate (P2O5) ava 8.0%
 • دستورالعمل مصرف:
آبیاری باغات ۳۰تا ۵۰ لیتر در هکتار ۲ تا ۳ نوبت از شروع فصل رشد به فاصله ۱ ماه
زراعت ۲۰ تا ۳۰ لیتر در هکتار ۲ تا ۳ از ابتدای فصل کشت به فاصله ۲۰ روز
سبزیجات و محصولات گلخانه ای ۳۰ تا ۴۰ لیتر در هکتار ۲ تا ۳ نوبت از ابتدای فصل کشت به فاصله ۱ ماه
 • توضیحات:
 • منبع غنی از فسفر و پتاسیم
 • توصیه شده جهت استارتر ابتدای فصل و مصرف در طول دوره رشد
 • pH کاملاً اسیدی با قابلیت جذب بالا در خاکهای آهکی
 • کمک به جذب عناصر غذایی دیگر در محیط های قلیایی و آهکی
 • قابل استفاده در سیستم های تحت فشار
 • جلوگیری کننده از گرفتگی لوله ها و قطره چکان ها
 • احتیاط و هشدار:
 • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
 • قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.
 • از اختلاط با ترکیبات قلیایی خودداری شود.
 • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.
 • pH کود اسیدی است و در صورت تماس با لباس یا بدن فورا با آب کافی شسته شود.
ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) 0 x 0 x 0
وزن 0