کودآمینواسید-آمینوگان

0تومان

کودآمینواسید-آمینوگان

کودآمینواسید-آمینوگان

اطلاعات بیشتر:

عناصر

آمینو اسید

بسته بندی

۱ کیلویی (پودر)

شماره ثبت ماده کودی

نسبت به برند درخواستی

برند-فروشنده

فروشگاه آند

تجزیه ضمانت شده:

آمینو اسید Amino acid 80.0%

دستورالعمل مصرف:

محلولپاشی محصولات باغی ۰/۲۵ تا ۰/۵ کیلو در
هزار لیتر آب
۱ تا ۲ نوبت در طول دوره رشد ۱ نوبت قبل و ۱ نوبت بعد از گلدهی
محصولات زراعی ۰/۵ کیلو در هکتار ۱ تا ۲ نوبت در طول دوره رشد ۱ نوبت قبل و ۱ نوبت بعد از گلدهی
سبزیجات و محصولات گلخانه ای ۲۵۰ تا ۴۰۰ گرم در هزار لیتر آب ۲ تا ۳ نوبت در طول دوره رشد به فاصله ۲۰ روز

توضیحات:

  • حاوی ۱۸ نوع آمینواسید ضروری قابل جذب به فرم L
  • افزایش دهنده مقاومت گیاه در مقابل تنش های محیطی
  • افزایش دهنده میوه دهی و بهبود کیفیت میوه
  • کاهش دهنده تلفات نشاء
  • بهبود دهنده جوانه زنی و رشد رویشی

 احتیاط و هشدار:

  • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
  • قبل از مصرف با کارشناسان خبره  ما مشورت گردد.
  • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.
 
ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) 0 x 0 x 0
وزن 0 Kilogram