میکرو برنج

0تومان

میکرو برنج

میکرو برنج

معرفی:

برنج از محصولات زراعی استراتژیک و غذای جمعیت ایران است. از این رو افزایش عملکرد در واحد سطح مزارع برنج اهمیت زیادی دارد. کود میکرو برنج با داشتن همه عناصر غذایی موجب افزایش عملکرد و کیفیت برنج خواهد شد.

ترکیبات:

عناصر ماکرو (درصد) عناصر میکرو (قسمت در میلیون ppm)
Total N NH4 NO3 Urea P2O5 K2O Fe Mn Mo Zn B Si
۹ ۱ ۴ ۴ ۷ ۷ ۱۰۰۰ ۵۰۰ ۵۰۰ ۵۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰۰

 

راهنمای کاربرد:

محصول زمان کاربرد مقدار کاربرد
برنج از زمان نشاء کاری تا زمان پنجه زنی هر ۱۰ تا ۱۵ روز ۲۰ تا ۶۰ کیلوگرم در هکتار

 

توجه:

  • فروشگاه آند در قبال عواملی که خارج از کنترل شرکت بوده و یا در اثر استفاده نادرست از محصول باشد، مسئولیتی نمی­پذیرد.
  • در مصرف این کود به تنهایی و یا در اختلاط با سایر کودها و سموم، حتماً ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.
  • مقادیر توصیه شده به صورت کلی بوده و توصیه می­شود برای حصول اطمینان با کارشناسان منطقه­ای ما مشورت شود.
ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) 0 x 0 x 0
وزن 0 Kilogram