قطره طلای ویژه-درختان میوه-ذرت، سویا، آفتابگردان-پنبه-گندم و جو-سبزیجات، گوجه فرنگی، فلفل-یونجه، بقولات-صیفی جات گلخانه ­ای-برنج-گیاهان زینتی و چمن-سیستم آبیاری قطره­ای برای باغات

0تومان

قطره طلای ویژه-درختان میوه-ذرت، سویا، آفتابگردان-پنبه-گندم و جو-سبزیجات، گوجه فرنگی، فلفل-یونجه، بقولات-صیفی جات گلخانه ­ای-برنج-گیاهان زینتی و چمن-سیستم آبیاری قطره­ای برای باغات

قطره طلای ویژه-درختان میوه-ذرت، سویا، آفتابگردان-پنبه-گندم و جو-سبزیجات، گوجه فرنگی، فلفل-یونجه، بقولات-صیفی جات گلخانه ­ای-برنج-گیاهان زینتی و چمن-سیستم آبیاری قطره­ای

معرفی:

به منظور دستیابی به حداکثر پتانسیل تولید گیاهان زراعی و باغی، کود قطره طلای ویژه به نحوی فرموله و تولید شده است که تمامی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه را دارا می­ باشد. استفاده از این کود در مورد درختان مثمر و گیاهان زراعی ضمن تقویت کلی گیاه، موجب حفظ گل­ ها و جلوگیری از ریزش آن­ ها و نیز افزایش میزان تلقیح گل­ ها و در نهایت بهبود کمیت و کیفیت محصولات را فراهم می­ کند.

ترکیبات:

عناصر ماکرو (درصد)

عناصر میکرو (قسمت در میلیون ppm)
Total N NH4 NO3 Urea P2O5 K2O Fe Mn Cu Zn

B

۱۰

۲٫۲ ۳٫۲ ۴٫۶ ۱۰ ۱۰ ۱۰۰۰ ۵۰ ۵۰۰ ۵۰۰

۵۰۰

موارد کاربرد:

محصول

زمان کاربرد محلول پاشی همراه آبیاری
درختان میوه ابتدای فصل رشد، پس از گل دهی، ابتدای تشکیل میوه، ۱۵ روز پس از محله آخر ۵ تا ۷ در هزار

۸ تا ۱۰ لیتر در هکتار

ذرت، سویا، آفتابگردان

۴ تا ۶ برگی، قبل از گل دهی و به فاصله ۲۰ روز بعد از مرحله قبلی ۷ تا ۹ در هزار ۱۰ تا ۱۲ لیتر در هکتار
پنبه ۴ تا ۶ برگی، ۲۵ روز پس از مرحله اول، بعد از ریزش گل­ ها و تشکیل غوزه ­ها

۶ تا ۸ لیتر در هکتار

گندم و جو

پنجه زدن، ساقه رفتن، خوشه دهی ۳ تا ۴ در هزار ۶ تا ۸ لیتر در هکتار
سبزیجات، گوجه فرنگی، فلفل هر ۱۵ روز یک بار، ۳ هفته بعد از نشا کاری در ادامه مرحله بعدی ۱۵ روز بعد انجان می­ گیرد. ۳ تا ۴ در هزار

۶ لیتر در هکتار

یونجه، بقولات

از زمان ۴ برگی هر ۲۰ روز یک بار ۴ تا ۷ در هزار ۸ تا ۱۰ لیتر در هکتار
صیفی جات گلخانه ­ای هر ۱۵ روز یک بار تا پایان دوره، همراه آب سیستم آبیاری قطره­ای در هر دوره آبیاری ۵ در هزار (قطره­ای ۴۰ تا ۶۰ پی پی ام)

برنج

یک هفته قبل از انتقال نشا به زمین اصلی، پنجه زنی، پس از گل دهی ۵ تا ۷ در هزار ۶ تا ۸ لیتر در هکتار
گیاهان زینتی و چمن هر ۱۵ روز یک بار و طی یک دوره رشد گیاه ۳ تا ۶ در هزار

سیستم آبیاری قطره­ای برای باغات

در هر دوره آبیاری با توجه به مشخصات آب آبیاری ۴۰ تا ۱۰۰ پی پی ام

ملاحظات اختصاصی:

  • در صورت اختلاط با سموم با غلظت ۳ در هزار مصرف گردد.
  • از محلول پاشی در طی دوره گرده افشانی و گل دهی شدیداً خودداری گردد.
  • وقتی برگ­ ها جوان هستند از کمترین میزان و با مسن شدن برگ­ ها از بیشترین میزان مصرف استفاده گردد.

توجه:

  • فروشگاه آند در قبال عواملی که خارج از کنترل شرکت بوده و یا در اثر استفاده نادرست از محصول باشد، مسئولیتی نمی­ پذیرد.
  • در مصرف این کود به تنهایی و یا در اختلاط با سایر کودها و سموم، حتماً ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.
  • مقادیر توصیه شده به صورت کلی بوده و توصیه می­ شود برای حصول اطمینان با کارشناسان منطقه­ ای ما مشورت شود.
ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) 0 x 0 x 0
وزن 0 Kilogram