قطره طلای خيار

0تومان

قطره طلای خيار

قطره طلای خيار

معرفی:

خيار سبز با نام علمي(Cucumis sativus L.) يكي از گياهان جاليزي مهم است كه اهميت ويژه‌اي در جيره غذايي مردم كشورهاي مختلف دارد.

اهميت مصرف متعادل كودها:

مصرف كودها اعم از شيميايي و آلي بايستي متعادل و به ميزان كافي و در زمان مناسب باشد. مصرف متعادل عناصرغذایی علاوه بر اينكه مستقيماً روي عملكرد تأثير مي‌گذارند سبب
افزايش مقاومت گياه به آفات و بيماري‌ها مي‌شوند. مصرف نامتعادل آنها اثرات نامطلوبي بجا مي‌گذارند، مثلاً با مصرف زيادي كودهاي فسفاته باعث اختلال در جذب و انتقال عناصر كم مصرف به ويژه روي (Zn) در گياهان مي‌شود. مصرف كودهاي آلي نيز همانند كودهاي شيميايي از ضرورت و اهميت بالايي برخوردار است. زيرا كاهش مواد آلي در خاك­هاي زراعي كشور با كشاورزي پايدار مغايرت داشته و توليدات كشاورزي را براي نسل‌هاي آينده به مخاطره مي‌اندازد. بديهي است افزايش مواد آلي در خاك­هاي زراعي علاوه بر بهبود خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك، حلاليت فسفر و عناصر كم مصرف را  نيز افزايش مي‌دهد.

راهنمای اختلالات تغذیه­ای در خیار:

اولين علائم قابل مشاهده روي برگ­هاي مسن­تر، تغيير رنگ يكنواخت برگ

كمبود نيتروژن

توقف رشد گياه همراه با ظهور رنگ سبز رنگ پريده تا زرد در برگ­هاي مسن­تر.
كمبود فسفر

رشد ضعيف گياه همراه با برگ­هايي غير شاداب با رنگ سبز خاكستري متمايل به ارغواني.

سميت كلر

پژمردگي و غير شادابي برگ­ها همراه با حالت چرمي سياه رنگ و حاشيه­هاي زرد رنگ.

اولين علائم قابل مشاهده روي برگ­هاي مسن تر، تغيير رنگ يكنواخت برگ و ظهور اشكال مختلف

كمبود پتاسيم

حاشيه زرد رنگ همراه با سوختگي بين رگبرگ­هاي اصلي و حاشيه برگ­ها.
سميت منگنز

نقاط قرمز رنگ مابين رگبرگ­ها و روي دمبرگ.

كمبود منيزيم

زرد شدن مابين رگبرگ­ها توسعه به سمت پهنك و نهايتاً ظهور لكه­هاي سوخته قهوه­اي روشن.
سميت بور

ظهور نوار عریض زرد اطراف حاشیه برگ­ها و در حالت شدید ظهور زردی و بدشکلی در برگ­های جوان.

اولين علائم قابل مشاهده روي برگ­هاي جوان، تغيير رنگ يكنواخت برگ و ظهور اشكال مختلف.

كمبود آهن

ظهور شبكه ضعيف رگبرگ­ها در روي برگ و شفافيت مابين رگبرگ­ها.

سميت روي

ظهور رنگ زرد متمايل به سبز در برگ­هاي جوان و نقاط قهوه­اي روشن مابين رگبرگ­ها.

اولين علائم قابل مشاهده روي برگ­هاي بالغ و جوان ، تغيير رنگ يكنواخت برگ و ظهور اشكال مختلف.

كمبود منگنز

توسعه يكنواخت رنگ سبز رنگ پريده تا زرد مابين رگبرگ­ها.

اولين علائم قابل مشاهده روي ميوه و نقاط رويشي

كمبود كلسيم

ريزش ميوه همراه با از بين رفتن نقاط رشد.
كمبود بر

ظهور رگه زرد خالدار و چوب پنبه­اي در ميوه،بدشكلي برگ­هاي جديد و از بين رفتن نقاط رشد.

 

با مصرف زيادي ازت علاوه بر افزايش تجمع نيترات NO3 از غلظت ويتامين C تا حد ۲۶ درصد كاسته مي‌شود ولي با رعايت اصول مصرف بهينه كود به ويژه مصرف سولفات پتاسيم و سولفات روي، علاوه بر بهبود كيفيت و خوش خوراكي، به غلظت ويتامين C تا حد ۲۰ درصد نيز افزوده مي‌گردد.

شرايط مناسب جهت رشد و نمو خيار سبز:

۱ـ خصوصيات خاك: خاك مناسب جهت رشد خيار داراي بافت لوم تا لوم شني با نفوذپذيري خوب و داراي مواد آلی زياد باشد  pH مناسب خاك بين ۶ – ۶٫۵ و آستانه شوري براي آن ۲٫۵ دسيزيمنس بر متر  (ds/m)بوده كه به ازاي هر واحد افزايش شوري به ميزان ۱۳ درصد از محصول كاسته مي‌شود.

۲ـ درجه حرارت مناسب: خيارگياهي است كه به سرما خيلي حساس بوده درجه حرارت مناسب براي جوانه زني اين گياه ۱۶ تا ۳۵ و ماكزيمم آن ۴۰ درجه سانتيگراد است.

۳ـ استفاده از پوشش‌هاي پلاستيكي: اگر از اين پوشش استفاده شود جوانه ‌زني سريع شده و گياه در زمان كوتاهتري به ميوه ‌دهي مي‌رسد.

نكاتي فني مورد توجه در هنگام محلول پاشی:

۱ـ محلول پاشي بايد صبح زود يا عصر هنگاميكه اشعه آفتاب مايل است انجام گيرد.

۲ـ محلول پاشي بايستي سطح زيرين برگ صورت گيرد.

۳ـ به محلول كودي تهيه شده با غلظت ۳ در هزار، ماده گياه گيت توليدي شركت گياه به غلظت ۲/۰ در هزار (۲۰۰ ميلي‌ليتر در ۱۰۰۰ليتر آب) اضافه گردد. اينكار باعث كاهش نيروي كشش سطحي آب شده در نتيجه قطرات آب حالت پخشيده به خود گرفته و سطح تماس برگ با ذرات كودي افزايش يافته و در نتيجه ميزان جذب برگي افزايش مي‌يابد.

۴ـ هنگام محلول پاشي سرعت باد بايد حداقل باشد.

۵ـ پس از انجام محلول پاشي با حداقل فاصله زماني آبياري مزرعه انجام گيرد.

۶ـ حرارت محيط در هنگام محلول پاشي پايين‌تر از ۲۹ درجه سانتيگراد باشد.

۷ـ براي اطمينان از صحت انجام عمليات فوق پيشنهاد مي‌گردد كود مورد نظر را با غلظت مربوطه تهيه و در قطعه كوچكي از مزرعه محلول پاشی انجام گيرد. در صورت عدم ظهور علائم برگ سوزي پس از سه روز در گياه در تمام سطح مزرعه محلول پاشی انجام پذيرد.

۸ـ در اراضي شور از كودهاي بدون بور استفاده شود.

قطره طلای خیار

معرفی:

کود قطره طلای خیار، ترکیبی کامل از عناصر غذایی اصلی و ریز مغذی است. این کود حاوی ارتوسیلیسیک اسید نیز می­باشد. این کود ضمن جبران کمبود عناصر غذایی باعث افزایش تعداد گل و طول زمان گل دهی، افزایش وزن میوه، افزایش مقاومت بوته­ها در مقابل بیماری­های قارچی، افزایش سطح برگ و قدرت فتوسنتز، جلوگیری از ریزش گل و میوه، افزایش عملکرد و کیفیت محصول خیار سبز خواهد شد.

 

 

 

ترکیبات:

عناصر ماکرو (درصد)

عناصر میکرو (درصد)
N P2O5 K2O Fe Mn Cu Zn B Mo

Mg

۹

۲ ۱۰ ۰٫۳ ۰٫۴ ۰٫۴ ۰٫۵ ۱ ۰٫۱

۰٫۴

 

 

 

راهنمای کاربرد:

مراحل کود دهی

زمان کاربرد میزان کاربرد (محلول پاشی)
۱ ابتدای فصل رشد ۴ تا ۶ برگی

۳ در هزار

۲

پس از گل دهی و تشکیل میوه ۵ در هزار
۳ به فاصله ۱۵ روز از مرحله دوم تا انتهای فصل رشد

۶ تا ۷ در هزار

 

برنامه غذایی خیار بر اساس محصولات فروشگاه آند:

نام محصول

مقدار و روش کاربرد

زمان مصرف

بذر مال روی صفار

۸ تا ۱۰ لیتر  
میکرو سبز ۷ کیلوگرم در هکتار، همراه آبیاری

۱۰ روز پس از جوانه زنی

نانوسیلیس

۲۵۰ میلی لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب، محلول پاشی ۳۰روز پس از جوانه زنی
میکرو سبز ۲ تا ۵ در هزار، محلول پاشی

۳۰ روز پس از جوانه زنی

میکرو بنفش

۲ تا ۳ در هزار، محلول پاشی قبل از شروع گل دهی
قطره طلای خیار ۵۰۰ میل لیتر در ۱۰۰ لیتر آب، محلول پاشی پس از گل دهی و تشکیل میوه
روی روزت یک لیتر در هکتار، محلول پاشی

دو هفته پس از تشکیل میوه

قطره طلای خیار

 ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلی لیتر در ۱۰۰ لیتر آب، محلول پاشی پس از گل دهی و تشکیل میوه
نانوسیلیس ۲۵۰ میلی لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب، محلول پاشی

پس از تشکیل میوه

 

 

توجه:

  • فروشگاه آند در قبال عواملی که خارج از کنترل شرکت بوده و یا در اثر استفاده نادرست از محصول باشد، مسئولیتی نمی­پذیرد.
  • در مصرف این کود به تنهایی و یا در اختلاط با سایر کودها و سموم، حتماً ابتدا در سطح محدود آزمایش شود.
  • مقادیر توصیه شده به صورت کلی بوده و توصیه می­شود برای حصول اطمینان با کارشناسان منطقه­ای ما مشورت شود.

 

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) 0 x 0 x 0
وزن 0