فرتریکس ۲۵-۲۵-۵

0تومان
کد محصول: ___________________-____-__

فرتریکس ۲۵-۲۵-۵

اطلاعات بیشتر:

عناصر

روی, فسفر, نیتروژن, پتاسیم

بسته بندی

۱۰ کیلویی (پودر), ۲۵ کیلویی (پودر)

فروشنده

فروشگاه آند

شماره ثبت ماده کودی

بنابه برند

تجزیه ضمانت شده:

نیتروژن کل

Nitrogen (N) tot

%5.0

فسفر قابل استفاده

Phosphate (P2O5) ava

%25.0

پتاسیم محلول در آب

Potassium (K2O) soluble

%25.0

روی محلول

Zinc (Zn) soluble

%1.0

دستورالعمل مصرف:

محلولپاشی

باغات

۱ تا ۲ کیلو در هزار لیتر آب

در طول دوره رشد

زراعت

۲ تا ۳ کیلو در هکتار

در ابتدای دوره رشد

گندم و غلات

۲ تا ۳ کیلو در هکتار

در زمان پنجه زنی

کلزا و دانه‌های روغنی

۲ تا ۳ کیلو در هکتار

در زمان ظهور ساقه تا غنچه دهی (قبل از گلدهی)

سبزیجات و محصولات گلخانه ای

۱ تا ۲ کیلو در هزار لیتر آب

در طول دوره رشد

آبیاری

باغات

۳۰ تا ۴۰ کیلو در هکتار

۱ تا ۲ نوبت طی دوره رشد

زراعت

۲۰ تا ۳۰ کیلو در هکتار

۱ تا ۲ نوبت طی دوره رشد

سبزیجات و محصولات گلخانه ای

۲۰ تا ۳۰ کیلو در هکتار

۱ تا ۲ نوبت طی دوره رشد

توضیحات:

 • تامین کننده قوی فسفر و پتاسیم برای گیاهان مختلف

 • کمک به افزایش تعداد و پر شدن دانه غلات

 • افزایش دهنده میزان روغن در دانه‌های روغنی

 • قابل مصرف بصورت محلپاشی و آبیاری

 • افزایش دهنده متابولیسم گیاهان بدلیل حضور عنصر کلیدی روی

احتیاط و هشدار:

 • مقادیر توصیه شده عمومی است.

 • قبل از مصرف با کارشناسان  مشورت گردد.

 • در صورت نیاز به اختلاط با سموم یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود

 • دور از رطوبت، تابش مستقیم آفتاب و در شرایط متعارف نگهداری شود.

 • دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

 • قبل از مصرف دستورالعمل مصرف را مطالعه نمایید.

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) 0 x 0 x 0
وزن 0