زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۹۰ × ۹۰ میلیمتر-زانو 90 | Elbow 90

0تومان

زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۹۰ × ۹۰ میلیمتر-زانو 90 | Elbow 90 

زانو ۹۰ درجه پلی اتیلن ۹۰ × ۹۰ میلیمتر-زانو 90 | Elbow 90 

 

 

 

 

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) 0 x 0 x 0 Inch
وزن 0