زانوماده 90 ساکت ولد کلاس 3000 ELBOW 90 SW A105 3000#

0تومان

 

زانو 90 ساکت ولد کلاس 3000 ELBOW 90 SW A105 3000#

 

 

زانو 90 ساکت ولد کلاس 3000 ELBOW 90 SW A105 3000#

 

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) 10 x 20 x 30 Inch
وزن 0