اتصال فلنج دار پلی اتیلن ۵ × ۱۲۵ میلیمتر-اتصال فلنج دارمدل | Flange Adaptore

0تومان

اتصال فلنج دار پلی اتیلن ۵ × ۱۲۵ میلیمتر-اتصال فلنج دارمدل | Flange Adaptore

 

 

اتصال فلنج دار پلی اتیلن ۵ × ۱۲۵ میلیمتر-اتصال فلنج دارمدل | Flange Adaptore

 

 

 

ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) 10 x 20 x 30 Inch
وزن 343